top of page

Asquil,Krathé en Meyal

Oude kaart
Nieuwe kaart
Asquil kleine resolutie.png
20190615 - Asquil oude kaart.png

Dit is een van de oudste rijken van de nieuwe tijd en waarschijnlijk ook de plek waar de mensen als eerste zijn ontstaan. Ooit was het één rijk, maar nadat de machthebbers in Mayka de oorlog verklaarde aan de rest van het rijk, brak het op.

Het is eveneens de plek waar de eerste beschermer van het leven is gecreëert door de oorspronkelijke beschermers van de elementen. Haar naam was Alyna. De plek die zij haar thuis maakte, Ahia, is nog altijd de hoofdstad van Meyal. 

Klik op een stad om er meer over te weten te komen!

Xentalia

Nadat Meyal was afgesplitst van Asquil en Krathé, onstond er een krachtsmeting tussen de grootste steden om wie de volgende hoofdstad zou worden. Xentalia, een stad bij metaalrijke bergen en met goede smeden kon de beste wapens maken. Hierdoor hadden ze een voorsprong tijdens de oorlog en wonnen ze. Tastus van Heleroris werd de eerste koning van Asquil.

Xentalia.png

Zywira

De bergen gaven deze stad alle mogelijke rijkdommen, kristallen, goud en metalen. Het nieuws van de welvarendheid van de stad verspreidde zich door het land en al snel kwamen er bandieten en rovers op af. Veel van hen bleven er.

Hierdoor werd het een stad van vogelvrij verklaarden waar weinig andere steden nog mee handelen. 

Zywiera.png

Lerom

In de bergen, aan de grens van de wouden van Merkanos, ligt een rijke stad. Er wordt veel handel mee gedreven, voornamelijk over de Weelde, een wilde rivier. 

Dat was in ieder geval ooit het geval. Al jarenlang is er niets gehoord over de inwoners van de stad. Sommigen zeggen dat de stad is begraven door een verschrikkelijke lawine. Anderen speculeren dat hij eindelijk is opgeslokt door het Oude Moeras.

Lerom.png

Ayasta

Ayasta is een stad waar weinig over bekend is, maar die wel een slechte reputatie heeft. Of misschien niet zozeer de stad, dan wel het bos waar het aan grenst. Iedereen weet dat als je het Wijle Bos betreed, dat je dan niet moet verwachten terug te keren.

Hierom is er ook weinig handel met de stad, ondanks dat deze gemakkelijk te bereiken is via de rivier.

Ayasta.png

Eyira

Op eerste gezicht lijkt Eyira een eenvoudige havenstad die trots is op haar voornaamste export, namelijk scheepsbouw. Het is echter een van de weinige steden die weinig tot geen verwoestig heeft geleden toen Meyal zich afsplitste van Asquil, waardoor hier de nog steeds oude gebouwen te vinden zijn. En zelfs ruïnes van een oude mysterieuze samenleven.

Eyira.png

Ayato

Deze grote stad is de enige stad in Asquil die veel handelt met de zuidelijke landen Girong en Tesh en ze doen dit al decennia.

Hierdoor is het de rijkste stad van het land. Het betekent echter niet dat ze helemaal niet handelen met de steden uit Asquil, want het is Eyira die Ayato voorziet van schepen.

Ayato.png

Zowai

Deze stad wordt al sinds de breuk van Meyal geplaagd door de Askna, een waterdraak die nog stamt uit de wereld van voor de tijd. 

De meeste gebouwen zijn gemaakt van geïmporteerd hout, of van stukken schepen die zijn aangespoeld op het strand. De oost-poort is het enige wat nog over is van de oude stad, de rest is volledig vernietigd tijdens de breuk en daarna heropgebouwd.

Zowai.png

Voy

Dit is een van de oudste steden van Asquil en was al een hertogdom toen Ahia nog de hoofdstad was van het gezamenlijke rijk. Hoewel dit een van de kleinste steden in het land is, heeft het de meeste boerderijen rondom en via de Eyata vervoeren ze zuiverproducten en vee naar Xentalia en Zowai. 

De stad staat tevens bekend om de goede kwaliteit van zadels en ander leerwerk die er gemaakt worden.

Voy.png

Meton

Deze stad was ooit het verzamelpunt voor meerdere grote families. Er ontstond een machtsstrijd en het was de familie het Truik die won en koos voor de woorden: Ooit veel, Nu één. 

Toen Rhovar het Truik tijdens het feest op de avond van zijn overwinning dronken was, verklaarde hij trots en luid wat hun nieuwe wapen zou worden: 'Een vliegende slang!'

Meton.png

Yera

Gelegen tussen een bos, een moeras en een heuvelrug, wordt deze stad beschermd door de natuur om zich heen. In het bos wordt veel gejaagd en in het moeras zijn geneeskrachtige planten te vinden.

Sinds de oorlog met Krathé is gestart is het, samen met Meton, een van de belangrijkste fronten van Asquil. Uit deze stad komen ook de beste booschutters van het leger.

Yera.png

Miot

Ooit was dit een vreedzame stad die trots was op zijn prachtige omgeving, waar veel wilde dieren leefden in de heuvels en de bossen. 

Toen de oorlog tegen Asquil uitbrak moest de schilderachtige natuur echter plaats maken voor de kampementen van het leger. Tegenwoordig is het het belangrijkste front en biedt het onderdak aan vele soldaten.

Miot.png

Maot

Verborgen in de bergen ligt een kleine stad die slecht te bereiken is. Het is de enige stad in Krathé waar ook andere wezens dan mensen in de buurt wonen. In de bergen  naast de Glastroom wonen de Dryads, kleine teritoriale natuurwezens.

Krathé heeft deze wezens aan hun kant proberen te krijgen aan het begin van de oorlog, maar ze zijn er enkel veel van hun eigen soldaten aan kwijt geraakt. Nu wordt er alleen nog handel gedreven met Maot zelf.

Maot.png

Mayka

De hoofdstad van Krathé ligt ten oosten van het Dorrenbos. Toen Krathé en Asquil nog één rijk waren, was het een vergeten stad in de heuvels. Er was dan ook niemand die had verwacht dat de leider van deze stad zou aanvallen en het land in tweeën zou verdelen. 

Alles ten noorden van de heuvelrug werd Krathé en alles aan de zuidkant bleeft Asquil.

Mayka.png

Duat

Een noorderlijk gelegen stad, net boven de poolcirkel waar elke dag een strijd is om in leven te blijven. In de lange nacht is de lucht zo koud dat er niets zal groeien en tijdens de maanden van dag wordt de stad geplaagd door de ijsberen die jacht maken op de inwoners ervan. Vertrekken en de stad achter zich laten zouden de inwoners ervan echter nooit overdenken.

Duat.png

Esea

Voor de breuk van Asquil en Meyal was deze stad een onderdeel van Zowai. Het is een stad die veel schade heeft geleden tijdens de breuk en het enige wat nog over is van de oude stad is de west-poort. De inwoners van de stad wordt beschermd tegen de oorlog van Asquil en Krathé door een aloude waterdraak, die ervoor zorgt dat geen enkel schip hun stad via de zee kan bereiken.

Esea.png

Vajot

Een noordelijke stad die moeilijk te bereiken is met een schip, door alle ijsschotsen die buiten de kust drijven. De zee is het meest waardevolle bezit van iedereen die hier woont, omdat het hen beschermt.

In de lange nacht, de zes maanden dat het donker is, kruipt het ijs langzaam het land op en wordt de kust ook voor de inwoners ontoegankelijk. In deze maanden leven ze van de handel en de jacht op het vasteland.

Vajot.png

Leysa

Dit is de enige stad in Meyal die nog contact heeft met het vasteland, voornamelijk om Vuyat te voorzien van wapens. Dit is omdat de graaf van de stad het niet eens is met de beslissing van de koningin Asquil en Krathé aan hun lot over te laten.

Het wapen van de stad is een afbeelding van de grote poort, waar alle schepen doorheen moeten om bij de haven te komen.

Leysa.png

Dinka

Een kleine stad aan de Schelme Stroom, stroomafwaarts van de steden in Asquil. Het is een zelfvoorzienende samenleving, die weinig heeft om te handelen. 

Dit wordt versterkt door de ligging van de stad, omdat het enkele dagen reizen is naar de nabijgelegen grote steden. Hierdoor is het ook een van de armere steden in Krathé.

Dinka.png

Vuyat

De stad in Krathé die het verst van de hoofdstad verwijdert is en bovendien slecht te bereiken is, waardoor het de ideale plek is om een opstand tegen het regime te organiseren en vluchtelingen te verschuilen. Vanuit Ayosha worden ze voorzien van voedsel en vanuit Leysa met wapens. 

Er doen zelfs verhalen de ronde dat er een heel netwerk van tunnels verborgen is onder de heuvels.

Vuyat.png

Ayosha

Een havenstad in de heuvelrug van Krathé. Veel van de visvangst die er bij de kust wordt gedaan, wordt door de heuvels vervoerd naar Vuyat in Krathé, om daar de mensen  te voorzien van voedsel. 

Ten noorden van Zowai hebben ze minder last van de waterdraak. Alhoewel de oversteek naar Meyal nog altijd riskant is, kunnen ze veilig langs de kust varen.

Ayosha.png

Loa

Een graafschap in het hertogdom van Esea. Omdat de familie van Loa ouders is dan de familie van Esea, zijn zij ervan overtuigd dat zij de titel van hertog zouden moeten hebben. Elke generatie is er minstens één iemand die het koningshuis hiervan probeert te overtuigen.

Daarom staat de familie ook wel bekend als 'de witte wolven van het westen'.

Loa.png

Eyisa

Ook wel bekend als 'de drakenstad', omdat de stad zo dicht bij het drakenkopmoeras ligt. Desondanks is er al generaties lang geen draak meer gezien en leven de inwoners in vrede.

Net als in Leson wisselen de dag en nacht elkaar slechts elke zes maanden af. Het voordeel wat Eyisa heeft over Leson is dat het ver genoeg buiten de heuvels ligt, waardoor het veehouden gemakkelijker is. 

Eyisa.png

Leson

Leson is een van de ouste steden in Meyal die tijdens de breuk met Asquil verder naar het noorden is geschoven.

Nu ligt de stad boven de poolcirkel, waardoor het er een half jaar dag is en een half jaar nacht. Dit heeft ervoor gezorgd dat de stad nauwelijks nog voedsel kan produceren en erg afhankelijk is van de handel.  

Veel mensen wonen er niet, het is de kleinste stad in Meyal.

Eson.png

Eson

Een oude stad die veel schade heeft opgelopen tijdens de grote breuk met Asquil. Het is de woonplaats van veel geitenherders, vele van wie de families er al generaties wonen. 

Omdat het een stad is die vrij afgezonderd is van de rest van het land door de Noorderheuvels en de koude bossen, is het grotendeels zelfvoorzienend. De handel die ze wel voeren bestaat voornamelijk uit geitenkaas en geitenmelk. 

Leson.png

Ahia

Ahia is de oudste stad in Asquil, Meyal en Krathé. Toen het nog niet veel meer was dan een paar hutjes bij elkaar is Alyna hier geboren. Zij werd de eerste beschermer van het leven. Voor de breuk was het de hoofdstad van Asquil, nu is het de hoofdstad van Meyal. De monarch is altijd een vrouw, een directe afstammeling van Alyna met enkel vrouwen in de familielijn, al wordt dit soms in twijfel getrokken.

Ahia.png
Krathé

Duat

Mayka

Maot

Vajot

Miot

Dinka

Vuyat

Asquil

Ayosha

Xentalia

Voy

Zowai

Zywira

Lerom

Ayasta

Yera

Ayato

Meton

Eyira

Meyal

Leson

Eyisa

Eson

Leysa

Ahia

Loa

Esea

bottom of page